Hei, vi har vært så heldige i klubben at Gunnar Skaare har ført en slags historisk dagbok gjennom årene og det må vi takke han for , for vi andre har garantert huller i hukommelsen når det gjelder dette. Takk til Gunnar tusen ganger og send meg gjerne tilleggsinfo som vi kan supplere dette dokumentet med. Jeg har lagt ut dette i sin enkle form nå, jeg kommer til å rydde litt i det slik at det blir litt mer presentabelt etter hvert.

Gisle

 

                                                    RESYMÉ

                                                   v/Gunnar Skare 

Fra klubben opprinnelse til Kaffemøte høst 2013.

 

                                  For BSA Owners Club of NORWAY

 

 

Klubben ble startet i 1976. Initiativtaker var Olav Larsen som skrev et leserinnlegg i MC Nytts julinummer 1976, der han etterlyste  likesinnede med  BSA, som var interessert i å starte en merkeklubb for BSAèr. Han fikk en 7-8 svar, og den som svarte mest entusiastisk,  var Per-Vidar Grøtterud.

Per-Vidar Grøtterud ble så utpekt til formann av Olav på Hombersuntreffet i september 1976.

 

Det første bladet (informasjonsark) het THE NORTHERN STAR og kom ut første gang vinteren 1976 med et nummer.(ark) Det var da 12 medlemmer. Morten Kleppan produserte THE NORTHERN STAR

 

Det andre nummeret  kom ut i  1977, men nå med 4 sider

 

Det tredje bladet kom ut sensommeren 1978.  Nå hadde det forandret navn til BSA Bladet, og redaktør var Knut Grøtterud

 

Det første valgte styret i BSA klubben ble valgt lørdag 1 september 1979 på klubbens første årsmøte. ( Hos Per-Vidar ?) Styret ble som følger

Formann:                           Per-Vidar Grøtterud

  Kasserer:                            Roy Walter Hval

Redaktør:                           Knut J. Grøtterud

Distribusjon:                      Wenche Grøtterud

Kontakt m/England:    Olav Larsen

 

Det første kaffemøte ble avholdt på Lierkroa lørdag 3 november 1979. Det  møtte 5 BSAer som hadde trosset sludd, regn, vind og snø i høyden, og totalt 11 personer

 

Den første Campingweenden var på Roløkka Camping, Nesbyen.20.06.1980.

 

Ny redaktør i BSA Bladet ble Kari Rustad Vig med Jens Christian Vig som red.ass. fra nr. 3 august 1980

 

På årsmøtet høsten 1980 ble følgende styre valgt:

Formann:                            Per Vidar Grøtterud

Kasserer:                             Roy W. Hval

Redaktør:                            Kari R. Vig

Distribusjon:                       Wenche Grøtterud

Kontakt m/Engl.:                 Jens Chr. Vig

Distriktsrep vestlandet:       Vidar Hundvin              

 

I BSA Bladet nr 1 februar 1981 ble vår nåværende norske BSA logo første gang benyttet, laget av Jens Chr. Vig.

 

De første nordmenn som var med på et BSA Inernational Rally, var Geir og Hanna Jakobsen, som var tilstede på det 18 i rekken. Treffet ble holt i Ober Ramstad, 24 km sørvest for Frankfurt i Tyskland og gikk i tidsrommet 1-8 august 1981.

 

Fra nr 3 oktober 1981 kom BSA Bladet ut som et riktig blad, A 5 format i motsetning til de første utgavene som var stiftet sammen og kopiert i A4.

 

Pål Arne Jannang kom med høsten  1981 som kontaktmann med England.

 

Vår BSA-logo ble laget i tøy for første gang og var ute til salg vinteren 1981/82.

 

Gunnar Skare ble midlertidig  redaktør for blad nr 3 august 1982 og Lorang Århus ble æresmedlem.

Århus var mangeårig medarbeider hos Erling Sande, der han sto bak disken og var spesialist på BSA reservedeler, og mange av oss hadde fornøyelsen av å bli kjent med han.

 

I 1982 har klubben nådd 92 medlemmer og begynner å bli stor.

 

Oddvar Mevik ble ny redaktør fra nr 4 november 1982.

 

Vår BSA-logo som klistremerkene kom ca 5 mars 1983.

 

Det 20 Internationale treffet ble avholt 27.08 til 03.09.83 på Langeland, Danmark  .                                                                                                                                                                           .

På årsmøtet høsten 1983 ble følgende styre valgt:

              Formann:                            Wenche Grøtterud

              Nestformann:                      Jens Chr. Vig

              Kasserer:                             Roy W. Hval                       

              Redaktør:                            Oddvar Mevik

              Distribusjon:                       Hanna Jacobsen

              Kontakt Engl:                      Pål Arne Jannang

 

              Æresmedlem:                      Lorang Århus ( stob bl.a. bak disken hos Erling sande i mange år) 

              Distriksrep Vestlandet:          Helge Rambjør

 

Dinner og dans ble arrangert første gang på Gislerud Gjestehus, Gol den 14.01.1984.

 

På våren 1984 fikk klubben nye distriktsrepresentant fra Rogaland ved Finn Løvaas,  fra Trøndelag ved Jens Chr. Vig

 

Det 21 Internationale treffet ble avholt i England sommeren 1984

 

I BSA Bladet nr 3, 1984 staret vi opp med merke (modell) spesialistene, som kunne kontaktes hvis vi hadde problemer, eller for å utveksle erfaringer. 

 

På årsmøtet høsten 1984 ble følgende styre valgt:

              Formann:                             Wenche Grøtterud

              Nestformann:                      Jens Chr. Vig

              Sekretær:                             Gunnar Skare

              Kasserer:                             Terje Berg

              Redaktør:                            Oddvar Mevik

              Distribusjon:                       Hanna Jacobsen

              Kontakt Engl.:                     Olav Larsen

 

              Æresmedlem:                      Lorang Århus

              Distriksrep. Rogaland:         Finn Løvaas

                                  Hordaland:      Helge Rambjør                              

                                  Trøndelag:       Jens Chr. Vig

 

Det 22 Internationale treffet ble avholt 27.07-03.08.1985. i Belgia.

 

På årsmøtet høsten 1985 ble følende styre valgt:

              Formann:                            Per Bråten

              Nestformann:                     Jan Rune Lund

              Sekretær:                           Gunnar Skare

             Kasserer:                            Terje Berg

              Redaktør:                           Gisle Ørbæk Andersen

              Distribusjon:                      Ledig (Gisle)

              Kontakt Engl.:                    Kari og Jens Chr. Vig

 

              Æresmedlem:                       Lorang Århus

              Distriksrep. Rogaland:          Finn Løvaas

                                Hordaland;        Helge Rambjør

                                Trøndelag:         Jens Chr. Vig

 

Det var 90 betalende medlemmer av totalt 130, dette kan jo tyde på at det var et viss frafall av gamle travere. På denne tiden ble mange BSAer tatt ut av daglig drift som brukskjøretøy, og ble lagret eller solgt.

 

Vi hadde 10 års jubileumstreff på Fossekroa  23-25 mai 1986.

 

I tidsrommet 16-23 august 1986 hadde klubben det første Internationale treffet i Norge  på Stranda Camping ved Lillehammer som var det 23. i rekken.

Det var totalt 188 personer fordelt på 130 sykler innmeldt på treffet. Vi hadde mye positiv omtale i forbindelse med treffet, og medlemstallet økte dette året fra 90 året før til 144 betalende medlemmer.

 

På årsmøte høsten 1986.ble styret med utvalg gjenvalgt og er det samme som i 1985.

 

I januar 1987 ble Kjell Magne Johnsen  Sørlandets distriksrep.

 

I april kom også Nordvestlandet med en representant ved Torgeir Vatnehol.

 

Distriksrep. i Trøndelag ble ledig fra Juli 1987.

 

Det 24 Internationale treffet ble avholt i Cognac i Frankrike sommeren 1987.

 

På årsmøtet høsten 1987 ble følgende styre valgt:

              Formann:                           Per Bråten

              Nestformann:                    Jan Rune Lund     

              Sekretær:                           Gunnar Skare

              Kasserer:                           Terje Berg

              Redaktør:                            Bård E. Kjøs

              Kontakt Engl.:                     Jens Chr. Vig

 

              Æresmedlem:                           Lorang Århus

              Disrtriksrep. Sørlandet:            Kjell Magne Johnsen

                                   Rogaland:            Finn Løvaas

                                   Hordaland:          Helge Rambjør 

                                   Nordvestlandet:   Torgeir Vatnehol

                                   Nord Norge:         Morten Rygh

 

Det 25 Internationale treffet ble avholt  20- 27.08.1988. i Wedel, (Hamburg) Tyskland 

 

På årsmøtet høsten  1988 ble følgende styre valgt:

              Formann:                             Ole Magne Garvik

              Nestformann:                       Jan Rune Lund

              Sekretær:                              Gunnar Skare

              Kasserer:                              Trond Brekke

              Redaktør:                              Bård E. Kjøs

              Kontakt Engl.:                      Jens Chr. Vig

 

              Æresmedlem:                        Lorang Århus

              Distriksrep:                           Samme som tidligere

 

Ifølge årsmøtereferatet fra 1988 var det nå 188 betalende medlemmer.

 

Høsten 1988 gikk også BSA klubben over i dataalderen. Medlemskartoteket ble lagt over på data, og den første medlemsmatrikkelen kom ut 25.02.1989.

 

Bladet ”På Engelsk Sykkel”  kom ut første gang 1989 som et samarbeidsprosjekt mellom BSA-klubben, den norske  Triumph-klubben og CBOC  i Bergen. Redaktøren for bladet var Bård E.  Kjøs fra BSA-klubben.

 

Vi fikk klubbflagget som ble laget av Gisle Ørbæk Andersen    

 

Det 26 Internationale treffet ble avholt 19 -26.08.1989 i Göteborg  .                                         

 

På årsmøtet høsten 1989 ble følgende styre valgt:

              Formann:                           Trond Brekke

              Nestformann:                     Rune T. Lovas

              Sekretær:                           Gunnar Skare

              Kasserer:                            Jan Rune Lund

              Redaktør:                           Åge Fredheim

              Kontakt Engl.:                    Søkes

             

              Æresmedlem:                        Lorang Århus

              Distriksrep. Sørlandet:          Kjell Magne Johnsen

                                  Rogaland:          Søkes

                                  Hordaland:         Helge Rambjør

                                  Nordvestlandet: Torgeir Vatnehol

                                  Nord Norge:       Morten Rygh

                                  Trøndelag:          Søkes

 

Bladet ”På Engelsk Sykkel” kom også ut 1990. Bladet ble også denne gangen hovedsakelig laget av BSA klubben, nå ved den nye redaktøren Åge Fredheim, med litt hjelp fra Triumph klubben.

 

Det 27 Internationale treffet ble avholdt 12-16.08.1990 i Steubenville, Ohio,USA.

 Ingen norske deltok her.

 

Det ble arrangert et sommertreff for første gang 18 -25.08.1990 .i Rosedale Abby,  England

 

  På årsmøtet høsten 1990 ble følgende styre valgt:

              Formann:                           Trond Brekke

              Nestformann:                     Frode Wang Johannesen

              Sekretær:                            Gunnar Skare

              Kasserer:                            Jan Rune Lund

              Redaktør:                            Åge Fredheim

              Kontakt Engl.:                     Pål Arne Jannang

 

              Æresmedlem:                        Lorang Århus

              Distriksrep. Sørlandet:          Kjell Magne Johnsen

                                Rogaland:             Helge Rørvik

                                  Hordaland:         Helge Rambjør

                                  Nordvestlandet: Torgeir Vatnehol

                                  Nord Norge:       Morten Rygh

                                  Trøndelag:          Søkes

 

Det 28 Internationale treffet ble avholt i Heumen, (Nijmegen) Nederland i 1991.

 

På årsmøtet høsten 1991 ble følgende styre valgt:

              Formann:                           Frode Wang Johannesen

              Nestformann:                     Eva Holum

              Sekretær:                            Trond Brekke 

              Kasserer:                             Jan Rune Lund

              Redaktør:                            Åge Fredheim

              Kontakt Engl.:                    Gunnar Skare

              Æresmedlem:                      Lorang Århus

              Distriksrep:                         Samme som tidligere 

 

Det 29 Internationale treffet ble avholt 01-07.08.1992 i Hillerød, Danmark.

 

På årsmøte høsten 1992. ble styret med utvalg gjenvalgt og er det samme som i 1991.                             

 

Første gang klubben var representert på Ekebergmarknadet med egen stand, var lørdag 8 mai 1993.

 

Det 30 Internationale treffet ble avholt 10-16.07.1993. i Cirenchester, England

 

På årsmøtet høsten 1993 ble følgende styre valgt:

              Formann:                           Per Vidar Grøtterud

              Nestformann:                     Jan Ivar Nordbotten

              Sekretær:                            Eva Holum

              Kasserer:                            Bård E. Kjøs

              Redaktør:                            Olav Tveten

              Kontakt Engl.:                    Gunnar Skare

            

              Arkivar:                               Kåre Nicolaisen

              Æresmedlem:                      Lorang Århus

              Distriktsrep.:                       Samme som tidligere

 

Klubben hadde nå 222 betalende medlemmer, mens medlemsmatrikkelen dette året  inneholdt 260 navn, så det har nok vært en del gjennomtrekk.

 

Det 31 Internationale treffet ble avholt 13-20.08.1994 i Ronse-Renaix i Belgia

 

På årsmøtet høsten 1994 ble følgende styre valgt:

              Formann:                           Per Vidar Grøtterud

              Nestformann:                      Jan I. Nordbotten

              Sekretær:                            May Solberg

              Kasserer:                            Bård E. Kjøs

              Redaktør:                            Olav Tveten

              Kontakt Engl.:                     Gunnar Skare

 

              Arkivar:                              Samme som tidligere

              Æresmedlem:                      Samme          

              Distriksrep.: 

  Rogaland og Hordaland går ut.

                                Sørvestlandet:  Magne Norvald Hansen

 

Det 32 Internationale treffet ble avholt 01-08.07.1995. i Lake de Vico, (Caprarola)  Italia

På årsmøtet høsten 1995 ble følgende styre valgt            

              Formann:                           Per Vidar Grøtterud

              Nestformann:                     Frode Wang Johannesen

              Sekretær:                            May Solberg

              Kasserer:                            Else Eriksen

              Redaktør:                             Åge Fredheim

              Alle andre gjenvalgt.

 

 Medlemstallet økte jevnt og var nå oppe i 251 medlemmer.

 

Det 33 Internationale treffet ble avholt 09-16.03.1996 i Upper Hutt, ( Wellington)

 New Zealand

 

Sommertreffet ble avholt 04-11.08.1996. i Elm, Tyskland.

 

På årsmøte høsten 1996 ble styret med utvalg gjenvalgt og er det samme som i 1995

 

Det 34. internationale treffet ble arrangert på Notodden i tidsrommet 26 juli-3 august 1997. Dette var det andre internationale treffet som ble holdt på norsk jord.

Til sammen var 300 deltagere og 200 sykler innom i løpet av uken, da noen kun var tilstede noen dager. To personer var til og med kommet helt fra New Zealand for å være med på treffet.

 

På årsmøtet høsten 1997 ble følgende styre valgt:

              Formann:                           Åge Fredheim

              Nestformann:                     Frode Wang Johannesen

              Sekretær:                            May Solberg

              Kasserer:                            Else Eriksen

              Redaktør:                           Gisle Ørbæk Andersen

              Alle andre gjenvalgt

              Ny distriksrep. i Trøndelag :   Rolf Jørstad

 

Det 35 Internationale treffet ble avholt  08-15.08.1998. i  Inverness, Scotland 

 

På årsmøtet høsten 1998 ble følgende styre valgt:

              Formann:                           Åge Fredheim

              Nestformann:                     Frode Wang Johannesen

              Sekretær:                            Eva Holum

              Kasserer:                              Else Eriksen

              Redaktør:                            Gisle Ørbæk Andersen

 

              Alle andre gjenvalgt.

 

I  1999 ble formatet på BSA Bladet forandret. Da det tok litt tid med å gjøre dette, ble nr. 1, 2 og 3  trykket i A4 format. Blad nr 4 kom i ny layout og i et format mellom A4 og A5.

Redaktør for blad nr 1, 2 og 3, 1999 var Per ”Prest” Kvalvaag.

Fra blad nr 1, 1999 kom Øystein M. Brown inn som distributør

            

Det 36 Internationale treffet ble avholt 14-21.08.1999 i Billom, Frankrike

 

På årsmøtet høsten 1999 ble følgende styre og utvalg valgt:

              Formann:                                  Gunnar Skare

              Nestformann:                            Frode Wang Johannesen

              Sekretær:                                   Eva Holum  (May Solberg)

              Kasserer:                                   Else Eriksen

              Redaktør:                                  Per Kvalvaag, Åge Fredheim

              Kontakt Engl:                           Gunnar Skare

 

              Red.medarb:                              Per Kvalvaag

              Distribusjon:                             Øystein M. Brown

              Arkivar:                                     Kåre Nicolaisen

              Distriksrep.  Sørlandet:              Kåre Nicolaisen

                                  Sørvestlandet:       Magne M Hansen

                                  Nordvestlandet:    Torgeir Vatnehol

                                  Nord Norge:          Snorre Sundquist

                                  Trøndelag:             Rolf Jørstad

              Valgkomite:                              Sven Erik ”Sims” Johansen

                                                               Jan Norbotten

                                                               Per ”Prest” Kvalvaag

 

Premiering som Årets BSA fører i Classic Racing ble første gang utdelt til Jan Edgar Røsstad, Kristiansand  for sesongen 1999. Overrekkelsen fant sted på Ekebergmarknadet  6 mai 2000, da han ikke var tilstede på årsmøtet i Classic  Racing Club den 26.02.2000.

Per E. Braaten og Sven Erik Johansen setter kriteriene og utroper vinneren.

 

Åge Fredheim ble redaktørfor BSA bladet fra nr.  4   1999.

 

Det 37 Internationale treffet ble avholt 12-19.08.2000. i Uitdam (Amsterdam) Nederland.

 

På årsmøtet høsten 2000 kom Tom–Eirik Pettersen inn i styret som sekretær. Eivind Lunde kom inn som Web. ansvarlig. Resten av styret med utvalg ble gjenvalgt og likt som 1999.

 

Årets BSA fører i Classic Racing gikk til Sverre Saxegaard, fra Hemnes i Høland for sesongen 2000.

 

Vi fikk uoffisielt Lover for BSA klubben vinteren 2000/2001 da vi måtte ha dette for å komme på Internett.

 

Vi kom på Internett med våre egene sider våren 2001. Vi fikk også registret vårt eget domenenavn. Hovedarkitekten til dette var Eivind Lunde.

 

Det 38 Internationalen ble avholt 07-14.04.2001 i Tylden, (Melbourne) Australia.

 

Sommertreffet bli avholt 21-28.07.2001. i Jels på Jylland, Danmark

 

25-års jubileums treffet ble avholdt på Neset Skysstasjon, Flesberg i tidsrommet 17-19 august 2001. Det var et hyggelig treff med grilling om kvelden. Det var ca. 40 deltagere inklusive dags besøkende. Alle hyttene var bortleid til oss. Det ble også laget en 25 års pins som ble sendt ut til medlemmende.

 

På årsmøtet høsten 2001 ble styre med utvalgene gjenvalgt og er således det samme som i 2000.

 

Årets BSA fører i Classic Racing gikk også i år til Sverre Saxegaard for sesongen 2001.

 

Det 39 Internationale treffet ble avholt 06-13.07.2002. i Tarquinia, Italia

 

På årsmøtet høsten 2002 ble styret med utvalgene gjenvalgt og er således det samme som i  2001.

 

 Årets BSA fører i Classic Racing sesongen 2002 gikk for tredje gang til Sverre Saxegaard, som fikk den store pokalen til odel og eie.

 

Åge avertert nå med tur til Newcastel istedenfor D&D, men ingen andre hadde melt seg. Så den 13.03.2003. tok Åge, Oddbjørg og Gunnar turen ned til Kristiansand med bil og fergen til Newcastel. En fin tur med vårlige fornemmelse, spesielt i Westgate road hvor et 20 talls MC og utstyrs foretninger ligger.

 

Det 40 Internationale treffet ble avholt  09-16.07.2003. i  Møllehassle, (Helsingborg) Sverige.

 

På årsmøte høsten 2003 ble styret med utvalg gjenvalgt og er det samme som i 2002.

Det ble også bestemt at Olav Larsen og Per-Vidar Grøtterud skulle bli Æresmedlemmer.

av klubben .

 

Årets BSA fører i Classic Racing for sesongen 2003 gikk nok en gang til Sverre Saxegaard

Som nå måtte få en ny vandrepokal da han vant den forrige pokalen.

 

I  BSA bladet nr 1.  2004 ble det sendt med en pins som markerte BSA Owners Club Norway 25 års eksistens. Noe sent, men det måtte bare markeres.

                                                                                                

Åge inviterte nok en gang tur til Newcastle, men med samme resultat som ifjord Så nok en gang dro de samme personene over dammen i tidsrommet 15-17.02.2004.

 

Det 41 Internationale treffet ble avholt  24-31.07.2004. i Wernsdorf, (Berlin) Tyskland.

 

På årsmøte høsten 2004 ble følgende styre og utvalg valgt:

             Formann:                             Gunnar Skare

             Nestformann:                       Frode Wang Johannessen

             Sekretær:                              Tor Viken

             Kasserer:                                Else Eriksen

             Redaktør:                              Åge Fredheim

             Kontakt Engl. :                     Gunnar Skare

 

             Red.medarb.:                          Per Kvalvaag

             Distribusjon:                          Christian S.H. Nielsen og Eivind Kvaale.

           

             Arkivar:                                  Kåre Nicolaisen.

             Distriksrep. Sørlandet:           Kåre Nicolaisen.

                                 Sørvestlandet:     Magne M. Hansen.

                                 Nordvestlandet:  Torgeir Vatnehol.

                                 Nord Norge:        Snorre Sundquist

                                 Trøndelag:           Rolf Jørstad.  

             Valgkomite:                              Svein Erik ”Sims” Johansen

                                                               Jan Nordbotten.

 

Årets BSA fører i Classic Racing sesongen 2004 ble i år Morten Rønning fra Brummundal.

 

Denne gangen inviterte Åge oss på D& D tur til Glasgow med fly i tiden 04-06.03.2005.

Vi ble 17 med på turen og turen ble nå omdøpt til ”Travel & Eat”

 

Det 42 Internationale treffet ble avhold  13-20.07.2005. i Nykøping, Mors på Jylland, Danmark.

 

På årsmøte høsten 2005 ble det ny formann ved Ronny Eriksen da Gunnar ville trappe ned. Ellers er styre som 2004. og i utvalg gikk Eivind Kvaale ut som meddistrubitør

 

Årets BSA fører i Classic Racing sesongen 2005 ble også i år vunnet av  Morten Rønning.

 

”Travel & Eat” turen gikk denne gangen til Riga i tidsrommet 02-05.03.2006.

 

Det  første Internationale sommertreffet i Norge ble avholt  22-29.07.2006. i Bergen,.

Det var 103 personer tilstede og 56 BSAer på treffet fra 6 land og det ble en stor suksess.                  Se ellers referatet i BSA bladet nr.3 og 4 i 2006.

Det ble laget en pins for sommertreffet og 30 års jubileet som ble levert ut på treffet.

 

Det 43 Internationale treffet ble avholt 12-19.08.2006. i Brimfield, Massachusetts, USA.

 

På årsmøte høsten 2006 trakk sekretær Tor Viken seg og inn kom Trond Brekke. Kontaktmann BSA International ble det også bytte og inn kom Per E.Braaten.

Ellers er styre og utvalg som 2005

 

Årets BSA fører i Classic Racing sesongen 2006 ble Sverre Saxegaard.

 

”Travel & Eat” turen gikk til Dublin i tidsrommet 01-04.03.2007.

 

Det 44 Internationale treffet ble avholt  07-14.07.2007. i Jabbeke, Belgia.

 

På årsmøte høsten 2007 ble styret gjenvalgt og i utvalget kom Per E. Braaten inn som Red.medarb. i valgkomiteen gikk Sims ( Sven Erik Johansen) ut og Christian S.H. Nielsen kom inn og Gisle Chr. Ørbæk Andersen ble Web ansvarlig, resten er det samme som i 2006.

 

Årets BSA fører i Classic Racing sesongen 2007 gikk for tredje gang til Morten Rønning

Som nå får den fine vandrepokalen til odel og eie.

 

Se Per Eråk Braaten`s utfyllende kommentarer av resymeet i BSA bladet nr. 4 av 2007 under

”Tilbakkeblikk.”

 

”Trave & Eat” turen gikk til Tallin i tidsrommet 28.02.-02.03.2008.

 

Det 45 Internationale treffet ble avholt 16-23.08.2008. i Douglas på Isle of Man.

Vi var rekord mange fra Norge som deltok, hele 33 personer hadde møte opp og med

19 BSAer. Det ble også notert rekord for Guinness rekord bok med hele 281 BSAer på

samme sted, nemlig på Line-up i Laxey, kontrollert og dobbelt kontrollert av politiet på øya.

 

  På årsmøte høsten 2008 ble følgende styre og utvalg valgt:

              Formann:                               Ronny Eriksen

              Nestformann;                         Frode Wang-Johannessen.

              Sekretær:                                Trond Brekke.

              Kasserer:                                Else Lode.

              Redaktør:                               Åge Fredheim.

              Kontakt England:                   Per E. Braaten.

 

              Red. medarb.:                         Per E. Braaten.

              Distrubusjon:                          Christian S.H. Nielsen.

              Arkivar:                                   Kåre Nikolaisen.

              Æresmedlem:                           Olav Larsen.

                                                               Per-Vidar Grøtterud

              Distriksrep. Sørlandet:              Kåre Nikolaisen.

                                  Sørvestlandet:      Magne N. Hansen.

                                  Nordvestlande:      Torgeir Vatnehol.

                            Nord Norge:        Snorre Sundquist.  

                            Trøndelag:           Rolf Jørstad.   

              Valgkomit                          Bjarne Lode

                                                        Einar Riis-Johannessen.

                                                        Christian S.H. Nielsen.                                                                                          

 

Årets BSA fører i Classic Racing sesongen 2008 ble Sverre Saxegaard.

 

”Travel & Eat” turen gikk til Birmingham i tidsrommet 28.02-03.03.2009.

 

Det 46 Internationale treffet ble avholdt 05-12.09.2009. i Valkenburg, Nederland.

 

På årsmøte 2009 ble styre og utvalg gjenvalgt med unntak av at Åge Fredheim gikk ut som redaktør og inn kom Gisle Ørbæk Andersen.

 

Årets BSA fører i Classic Racing sesongen 2009 Ble Morten Rønning.

 

Det 47 Internationale treffet ble avhold 07-13 Februar 2010 i Christchurch, New Zealand.

 

”Travel & Eat” turen gikk til Budapest i tidsrommet 04-07.03.2010.

 

Kaffemøte den 17 april 2010 ble holt på MC Museet på Snarum Gård i Lier.

 

Sommertreffet  ble avholdt 24-31. juli 2010 i Aylesford, Kent, England

 

På årsmøte 2010 ble styre og utvalg gjenvalgt og er det samme som i 2009.

 

 Årets BSA fører i Classic Racing sesongen 2010 ble Sverre Saxegaard. Sverre har med dette tatt sitt 3 napp i trofeet og vinner det til odel og eie.

 

“Travel & Eat” turen gikk til Krakow i tidsrommet 4-6 Mars 2011.

 

Det 48 Internationale treffet ble avholdt 16-23 Juli 2011 i Loreley, St. Goarshausen, Tyskland.

 

På årsmøte 2011 ble styre og utvalg gjenvalgt med unntak av at Else Eriksen gikk ut som kasserer og inn kom Alice Christensen

 

“Travel & Eat” turen gikk til Barcelona i tidsrommet10-13 mars 2012.                                                                   

 

Det 49 Internationale treffet ble avholdt 11-18 august 2012 i Degeberga, Sverige

 

På årsmøte 2012 ble styre og utvalg gjenvalgt med unntak av at Trond Brekke gikk ut som sekretær og inn kom Tor Martin Falken og i valgkomiteen gikk Einar Riis-Johannessen ut og inn kom Trond Brekke.

 

Årets BSA fører i Classic Racing sesongen 2011 ble Sverre Saxegaard.

 

“Travel & Eat” turen gikk til Roma i tidsrommet 07-10 mars 2013.

 

Her skal det suppleres etter hvert. Webred.

Tillegsnotater

 

Klubben ble startet i september? på Hombersundtreffet 1976.

 

Det første valgte styret ble valgt 1 september 1979. Årsmøte?

 

Det første kaffemøte ble avholdt på Lierkroa lørdag 3 november 1979.

 

Første Camingweekend ble arrangert 20.06.1980 på Roløkka Camping, Nesbyen

Neste var på Neset Skysstasjon Flesberg 19.06.1981.

 

Distriksrep. kom  med første gang høsten 1980 og var Vidar Hundvin for Vestlandet

 

Første norske til å være med på et BSA Internationale treff var Geir og Hanna Jakobsen som var der august 1981 i Ober Ramstad 24 km sydvest for Frankfurt.

 

Vår BSA logo som tøymerke kom første gang vinteren 1981/82.

 

Vårt BSA klistremerke kom 5 mars 1983.

 

Første Dinner og Dans ble arrangert 14.01.1984 på Gislerud Gjestehus, Gol.

 

Merke (Modell) spesialistene kom med første gang i blad nr 3, 1984.

 

10 års jubileet på Fossekroa 23-25 mai 1986.

 

Første Internationale treff i Norge ble arrangert  på Stranda Camping Lillehammer 16-23 august 1986 og var det 23. Internationale BSA treffet.

 

Den første matrikkelen kom ut 25.02.1989.

 

Vi fikk klubbflagget i 1989

 

Bladet ”På Engelsk Sykkel” kom ut første gang 1989.

 

Første gang klubben var representert på Ekeberg marknaden med egen stand var lørdag 8 mai 1993.

 

Vårbronst treffet på Notodden ble første gang arrangert 21-23 mai 1993.

 

Det 34 Internationale treffet ble arrangert for andre gang i Norge 26 juli-3 august 1997 på Notodden.

 

Premiering som Årets BSA fører i Classic Racing ble første gang utdelt til Jan Edgar Røsstad for sesongen 1999.

 

For å komme på Internet måtte vi ha Lover for BSA klubben og dette kom på plass nedskrevet vinteren 2000/2001 Vi har hatt såkalt skrevene lover tidligere men ingen så omfattende som disse.

 

Side 14

 

Vi kom på Internett med våre egene sider våren 2001. og Web ansvarlig var Eivind Lunde.

 

Norske BSA klubbens 25 års jubileet ble avholdt på Neset Skysstasjon Flesberg 17-19 august 2001.

 

Watherfront treffet Notodden ble første gang arrangert 16-18 august 2002.

 

På årsmøtet høsten 2002 fikk Sverre Saxegaard den store pokalen til odel og eie etter og ha vunnet den for tredje gang, som Årets BSA fører i Classic Racing.

 

På årsmøte 2003 ble Olav Larsen og Per-Vidar Grøtterud Æresmedlemmer

 

I  BSA bladet nr. 1  2004 ble det sendt med en pins som markerte klubben 25 års jubileum.

 

”Travel & Eat” startet med flytur første gang 04.03.2005.

 

Camping weekend i Øvre Årdal  første gang 20-22 mai 2005.

 

Vi arrangerte det Internationale Sommertreffet for første gang i Bergen 22-29.07.2006.

 

Se Per Eråk Braaten`s utfyllende kommentarer til Resymeet i BSA bladet nr.4 av 2007.

Under ”Tilbakkblikk”.

 

På det 45 Internationale treffet på Isle of Man 2008 ble det notert for Guinness rekord bok med hele 281 BSA er på øya samme sted, nemlig på Line-Up i Laxey, Kontrollert og dobbelt kontrollert av politiet på øya.

 

Jubileums treffet Det 50 Internationale BSA treffet i rekken ble avhold i Valldal, Norge i tidsrommet 03-10 august 2013. Det er det 3 Internationale treffet i Norge.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.