I mange år har BSA-Bladet vært vårt hjertebarn, og det har i mange år nå kommet ut fire ganger pr år. Det gjør det fortsatt, men det har fått kamp med sosiale medier og Facebook siden vår er blitt den største konkurrenten. Vi har også hatt nettsiden vår en del år men BSA-bladet har holdt stand. Det kommer fortsatt ut 4 ganger pr år. Ikke verst med  under 200 medlemmer i 2021.

 

Over ser dere nok den første forsiden på BSA -bladet... noe skjedde med The Northern Star og Knut Grøtterud som er utgiver av dette eksemplaret lurer også på hva som skjedde med "Stjernen".  

 

De første BSA bladene het THE NORTHERN STAR. Her er et par eksempler av et par sider fra de aller første:

Morten Kleppanvar klubbens første redaktør og laget disse. Formannen Per Vidar Grøtterud oppfordrer bl.a. medlemmene til å spre info om klubben.

Gisle